| English | Türkçe
> Seksek > Tseksek Oyun Kuralları Bilgisi

Kurumsal

Tseksek Oyun Kuralları Bilgisi
01/01/2018

SEKSEKTE TERİMLER

Oynatılma Şekli: Takım ya da Ferdi oynatılır.

Oyun Sahası: Tseksek Oyunu çimlerin, pürüzsüz düz beton ya da sertleşmiş toprak yüzeylerde ve brandaya çizilen hanelerin üzerinde sekilerek oynatılan oyundur.

Başlangıç Çizgisi: 1 Numaralı hanenin 10 cm gerisinden 45 santimetrelik çizgidir.

Tbaşlangıç Çizgisi: 7-8 Numaralı hanenin 10 cm gerisinden 45 santimetrelik çizgidir.

Enek: Mermer taş ya da Meşe ağacından yapılır. Ebatları; 2X10X10 cm’dir. Kenarları dalgalı olur.

Enek Atma Eli: Oyuncu çocuk hanelere istediği eliyle atış yapar.

Seksekte Enek Atma Şekli: Oyuncu vücudunun; eneği atarken başlangıç çizgisinin sonsuz dikey yükseklik ve sonsuz derinlik gerisinde kalma işlemidir.

Enek Alma: Enek eliyle parmaklar yere değmeden eneği alma işlemidir.

Enek Alma Süresi: On saniyedir.

Oyun Yaş Grubu: 08, 09, 10, 11, 12, 13
Sekme: Sekme ayağı ile kalkıp sekme ayağı ile yere düşmektir. Sekme esnasında her iki ayakta havada kalır.

Sekmede Ayak Yönü: Sekme ayağı sekme yönündedir.

Sekme süresi: 1, 2, 3, 6 numaralı hanelerde 3 saniye, 4-5, 7-8 numaralı hanelerde 7 saniye.

Tseksek’te Sekme: Haneden haneye aynı ayakla kalkıp aynı ayakla düşmektir.

Tseksek Hanesi: 45X45 cm kare alana denir.
Tseksek’te Hane Sayısı: 8 tenedir.

Tseksek’te Hane Sıralaması: 1, 2, 3, 4-5, 6, 7-8 şeklindedir.

Tek Haneye Çift Basmak: İki ayağın aynı anda haneye basılması hareketidir.

İki Haneye Çift Basmak: İki ayağın aynı anda yan yana olan hanelere basılması hareketidir.

Ebelenmek: Oyuncu çocuğun oynama hakkını kaybetmesidir.

Müsabaka: İki set şeklinde oynatılır.

Ebelenme Halleri:

1.      Sekme ve basma esnasında ayakların ikilemesi

2.      Hane çizgisinin ihlali

3.      Vücudun sekme ayağının dışındaki parçasının yere teması.

4.      Eneği alırken oynatmak

5.      Eneğin düşürülmesi, alındıktan sonra el değiştirmesidir.

6.      Eneğin birinci sette sağ elle, ikinci sette sol elle alınması.

7.      Birinci sette sol ayakla, ikinci sette sağ ayakla sekmek.

8.      Eneği atarken vücudun başlangıç çizgisini geçmesi durumudur.

9.      Eneğin isabetsiz atılması durumudur.

BİRİNCİ SET
Oyuncu Çocuk 1 numaralı haneden 8 numaralı haneye kadar sekme, sağ ayaktır. Enek alma eli sol eldir. Çift ayak basılmasından sonra yürür adımla sekmeye başlanmaz. Önce sekme ayağı yerde diğer ayak kaldırılır, çift ayak basılan yerden sekilerek bir sonraki haneye geçilir. Bu şekilde sekme yapmayan oyuncu çocuğun hücum sırası diğer oyuncu çocuğa geçer.

1.      Numaralı Haneye enek atılınca sekme ayağı yerde diğer ayak dizden bükülü, 2, 3 numaralı haneye sekilir. 4 numaralı haneye sol ayak 5 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde çift basılır. Sağ ayak (sekme ayağı) olarak yerde, diğer ayak dizden bükülü şekilde 6 numaralı haneye sekilir. 7 numaralı haneye sol ayak, 8 numaralı haneye sağ ayak gelmek üzere çift basılır. Ayaklar yerde sabittir. İleri geri hareket edilmez. Ayaklar açık haldeyken zıplanarak 180 derece dönülür. Sağ ayak 7 numaralı haneye, sol ayak 8 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır. Sağ ayak (sekme Ayağı) yerde sol ayak dizden bükülü 7 numaralı haneden 6 numaralı haneye sekilir. Sol ayak 5 numaralı haneye, sağ ayak 4 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır.  Sağ ayak (sekme ayağı) yerde sol ayak dizden bükülüyken 3 ve 2 numaralı haneye sekilir. Sağ ayak sekme ayağı yerde sol ayak dizden bükülüyken ön tarafa eğilir. Vücudun her hangi bir kısmı yere değmeyecek şekilde enek sol elle alınır. Sekme ayağıyla(sağ ayak) 2 numaralı haneden başlangıç alanına sekerek çıkılır.

2.      Numaralı Haneye enek atılınca sekme ayağı (sağ ayak) yerde sol ayak dizden bükülü haldeyken 1 numaralı haneye seker. 2 numaralı Haneye basmadan 3 numaralı haneye seker. 4 numaralı haneye sol ayak 5 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde çift basılır. Sağ ayak sekme ayağı olarak yerde diğer ayak dizden bükülü vaziyete gelir. Bu vaziyette 6 numaralı haneye sekilir. 7 numaralı haneye sol ayak, 8 numaralı haneye sağ ayak gelmek üzere çift basılır. Ayaklar yerde sabittir. İleri geri hareket edilmez. Ayaklar açık haldeyken zıplanarak 180 derece dönülür. Sağ ayak 7 numaralı haneye, sol ayak 8 numaralı haneye gelecek şekilde sekmeden basılır. Sağ ayak (sekme Ayağı) yerde sol ayak dizden bükülü 7 numaralı haneden 6 numaralı haneye sekilir. Sol ayak 5 numaralı haneye, sağ ayak 4 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır.  Sağ ayak (sekme ayağı) yerde sol ayak dizden bükülüyken 3 numaralı haneye sekilir. 3 numaralı hanede sekme ayağının üzerindeyken vücudunun her hangi bir kısmı yere değmemek şartıyla 2 numaralı hanedeki eneğe uzanır. Sol eliyle eneği alır. 3 numaralı haneden 2 numaralı haneye basmaksızın 1 numaralı haneye sekilir. Sekme ayağıyla 1 numaralı haneden başlangıç alanına sekilerek çıkılır.

3.      Başlangıç çizgisinden oyuncu çocuk eneği 3 numaralı haneye atar. Sekme ayağı yerde, sol ayağı dizden bükülü, 1 ve 2 numaralı hanelere sekilir. Üç numaralı haneye basılmadan 4 numaralı haneye sol ayak 5 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde çift basılır. Sağ ayak sekme ayağı olarak yerde, diğer ayak dizden bükülü vaziyette 6 numaralı haneye sekilir. 7 numaralı haneye sol ayak, 8 numaralı haneye sağ ayak gelmek üzere çift basılır. Ayaklar yerde sabittir. İleri geri hareket edilmez. Ayaklar açık haldeyken zıplanarak 180 derece dönülür. Sağ ayak 7, sol ayak 8 numaralı haneye gelecek şekilde basılır. Sağ ayak (sekme Ayağı) yerde sol ayak dizden bükülü 7 numaralı haneden 6 numaralı haneye sekilir. Sol ayak 5 numaralı haneye, sağ ayak 4 numaralı haneye gelecek şekilde basılır. Sekme ayağı yerde (sağ ayak)  sol ayak dizden bükülüyken enek 3 numaralı haneden alınmak için uzanılır. Vücudun herhangi bir kısmı yere değmeksizin sol elle alınır. 4 numaralı haneden iki ve bir numaralı haneler sekilerek başlangıç alanına çıkış yapılır.

4.      Başlangıç çizgisindeyken enek 4 numaralı haneye atılır. 1, 2,3 numaralı haneler sekilerek 5 numaralı haneye çift basılır. 5 numaralı hanedeyken sekme ayağı (sağ ayak) yerde sol ayak dizden bükülüyken 6 numaralı haneye sekilir. 7 numaralı haneye sol ayak, 8 numaralı haneye sağ ayak gelmek üzere çift basılır. Ayaklar yerde sabittir. İleri geri hareket edilmez. Ayaklar açık haldeyken zıplanarak 180 derece dönülür. Sağ ayak 7 numaralı haneye, sol ayak 8 numaralı haneye gelecek şekilde sekmeden basılır. Sağ ayak (sekme Ayağı) yerde sol ayak dizden bükülü 7 numaralı haneden 6 numaralı haneye sekilir. 5 numaralı haneye çift basılır. Sekme ayağı (sağ ayak) yerde sol ayak dizden bükülüyken enek alınması için eğilir. Vücudun herhangi bir kısmı yere gelmeyecek şekilde enek alınır. 5 numaralı haneden 3 numaralı haneye ve 2, 1 numaralı hanelere sırası ile sekilir. Sekme ayağı yere gelecek şekilde oyunun başlangıç alanına çıkış yapılır.

5.      Başlangıç çizgisindeyken enek 5 numaralı haneye atılır. 1. 2. 3. haneler sekilerek kat edilir. 4 numaralı haneye ayaklar çift gelecek şekilde basılır. 4 numaralı haneye çift basılınca ayaklar hiç kıpırdamadan durulur. Sekme ayağı(sağ ayak) yerde, sol ayak dizden bükülüyken, 6 numaralı haneye sekilir. 7 numaralı haneye sol ayak, 8 numaralı haneye sağ ayak gelmek üzere çift basılır. Ayaklar yerde sabittir. İleri geri hareket edilmez. Ayaklar açık haldeyken zıplanarak 180 derece dönülür.  Sağ ayak 7 numaralı haneye, sol ayak 8 numaralı haneye gelecek şekilde basılır. Sağ ayak (sekme Ayağı) yerde, sol ayak dizden bükülü 7 numaralı haneden 6 numaralı haneye sekilir. 6 numaralı haneden 4 numaralı haneye çift ayak gelecek şekilde basılır. Sekme ayağı (sağ ayak) yerde, sol ayak dizden bükülüyken, vücudun herhangi bir kısmı yere değmeden sol elle enek alınır. 3. , 2. 1. Haneye sekilerek başlangıç alanına çıkış yapılır.

6.      Başlangıç çizgisindeyken enek 6 numaralı haneye atılır. 1. 2. 3. haneyi sekilerek sol ayak 4, sağ ayak 5 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır. Sekme ayağı (sağ ayak) yerde sol ayak dizden bükülüyken 6 numaralı haneye basmaksızın 7 numaralı haneye sol ayak, 8 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde çift basılır. Ayaklar yerde sabittir. İleri geri hareket edilmez. Ayaklar açık haldeyken zıplanarak 180 derece dönülür. Sağ ayak 7 numaralı haneye, sol ayak 8 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır. Sekme ayağı (sağ ayak) yerde, sol ayak dizden bükülüyken vücudun herhangi bir kısmı yere değmemek şartıyla sol elle enek 6 numaralı haneden alınır. Enek eldeyken sol ayak 5, sağ ayak 4 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır. Sekme ayağı (sağ ayak) yerde, sol ayak dizden bükülüyken 3. 2. 1 numaralı haneye sekilerek başlangıç alanına çıkış yapılır.

7.      Başlangıç çizgisindeyken enek 7 numaralı haneye atılır. 1. 2. 3. haneyi sekilerek sol ayak 4, sağ ayak 5 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır. Sekme ayağı (sağ ayak) yerde, sol ayak dizden bükülüyken 6 numaralı haneye sekilir. 6 numaralı haneden 8 numaralı haneye çift basılır. Zıplanarak 180 derece dönülür. Sekme ayağı (sağ ayak) yerde Sol ayak dizden bükülüyken 7 numaralı haneye uzanılır. Vücudun herhangi bir kısmı yere gelmeyecek şekilde sol elle enek alınır. Enek eldeyken 6. numaralı haneye sekilir. Sol ayak 5, sağ ayak(sekme ayağı) 4 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır. Sekme ayağı (sağ ayak) yerde, sol ayak dizden bükülüyken 3. 2. 1 numaralı haneye sekilerek başlangıç alanına çıkış yapılır.

8.      Başlangıç çizgisindeyken enek 8 numaralı haneye atılır. 1. 2. 3. haneyi sekilerek sol ayak 4, sağ ayak 5 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır. Sekme ayağı (sağ ayak) yerde, sol ayak dizden bükülüyken 6 numaralı haneye sekilir. 6 numaralı haneden 7 numaralı haneye ayaklar çift basılır. Zıplanarak 180 derece dönülür. Sekme ayağı (sağ ayak) yerde Sol ayak dizden bükülüyken 8 numaralı haneye uzanılır. Vücudun herhangi bir kısmı yere gelmeyecek şekilde sol elle enek alınır. Enek eldeyken 6. numaralı haneye sekilir. Sol ayak 5, sağ ayak(sekme ayağı) 4 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır. Sekme ayağı (sağ ayak) yerde, sol ayak dizden bükülüyken 3. 2. 1 numaralı haneye sekilerek başlangıç alanına çıkış yapılır.

Not: Oyunun 1 Seti tamamlanmıştır. Artık oyunun 2. Seti başlayacaktır. Setler arasında mola yoktur. Oyuncu çocuğun sırası geldiğinde yarışma devam edecektir. Oyun tersten oynatılmaya başlanacaktır. Sekme ayağı değişmiştir. Sol ayak sekme ayağı olarak kullanılacaktır. Enek sağ elle alınır.

İKİNCİ SET

8.      T Başlangıç çizgisindeyken enek 8 numaralı haneye atılır. Sekme ayağı(sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülü sekilerek 7 numaralı haneye çift basılır. Sekme ayağı(sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülüyken 6 numaralı haneye sekilir. 6 numaralı haneden sol ayak 5 numaralı hanede, sağ ayak 4 numaralı hanede olacak şekilde çift basılır. Ayaklar sabittir.  Sekme ayağı (sol ayak) yerde, sağ ayak dizden bükülüyken sırası ile 3. ve 2. Hanelere sekilir. Aynı şekilde sekilerek 1. Haneye gelinir. Sekme ayağı  sabittir. Oynatılmaz. Yukarı doğru zıplayarak sekme ayağıyla 180 derece dönüş yapılır. 2. ve 3.haneye sekilir. Sol ayak 4 numaralı hanede, sağ ayak 5 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır. Sekme ayağı (sol ayak)yerde sağ ayak dizden bükülüyken 5 numaralı haneden 6 numaralı haneye sekilir. 7 numaralı haneye sekilerek çift ayak basılır. Ayaklar sabittir. Oynatılamaz. Sekme ayağı(sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülüyken 8 numaralı haneye uzanılarak vücudun herhangi bir kısmı yere gelmeyecek şekilde sağ elle enek alınır. Enek eldeyken Sekme ayağı (sol ayak) ile Tbaşlangıç yerine sekilerek çıkış yapılır

7.      T Başlangıç çizgisindeyken enek 7 numaralı haneye atılır. Sekme ayağı (sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülü 8 numaralı haneye sekilerek çift basılır. 8 numaralı hanede sekme ayağı (sol ayak) yerde sağ ayak dizden bükülüyken 6 numaralı haneye oradan da sekme ayağı (sol ayak)5, sağ ayak 4 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır. Sekme ayağı yerde sağ ayak dizden bükülüyken 3, 2 ve 1 numaralı haneye sekilir. Ayak sabit bir şekildeyken sekme ayağı üzerinde 180 derece dönülerek 2, 3 numaralı hanelere sekilir. Sol ayak 4 sağ ayak 5 numaralı haneye gelecek şekilde sekilerek çift basılır. Sekme ayağı(sol ayak) yerde sağ ayak dizden bükülüyken 6 numaralı haneye sekilir. 6 numaralı haneden 8 numaralı haneye çift ayak gelecek şekilde basılır. Sekme ayağı yerde sağ ayak dizden bükülüyken 7 numaralı haneye uzanılarak enek sağ elle alınır. Tbaşlangıç alanına sekilerek çıkış yapılır

6.      T Başlangıç çizgisindeyken 6 numaralı haneye enek atılır. Sekme ayağı (sol ayak) yerde sağ ayak dizden bükülüyken sekilerek sol ayak 8, sağ ayak 7 numaralı hanelere gelecek şekilde çift basılır. Sekme ayağı (sol ayak) yerde sağ ayak dizden bükülüyken 6 numaralı hane atlanılarak sol ayak 5, sağ ayak 4 numaralı haneye gelecek şekilde sekilerek çift basılır. Sekme ayağı (sol ayak) yerde, sağ ayak dizden bükülüyken 3, 2,1 numaralı hanelere sekilir. Ayak sabit şekildeyken sekme ayağı üzerinde 180 derece dönülerek 2, 3 numaralı hanelere sekilir. Sol ayak 4, sağ ayak 5 numaralı haneye gelecek şekilde sekilerek çift basılır. Sekme ayağı(sol ayak) yerde sağ ayak dizden bükülüyken vücudun herhangi bir kısmı yere gelmeyecek şekilde sağ elle enek alınır. 6 numaralı hane atlanarak sol ayak 7 sağ ayak 8 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır. Ayaklar sabit iken sekme ayağı (sol ayak) sabit sağ ayak dizden bükülüyken oyun Tbaşlangıç alanına sekilerek çıkılır.

5.      T başlangıç çizgisindeyken 5 numaralı haneye enek atılır. Sekme ayağı (sol ayak) yerde, sağ ayak dizden bükülüyken sekilerek sol ayak 8, sağ ayak 7 numaralı hanelere gelecek şekilde çift basılır. Sekme ayağı (sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülüyken 6 numaralı haneye sekilir. 6 numaralı haneden 4 numaralı haneye çift ayak gelecek şekilde sekilerek çift basılır. Sekme ayağı yerde sağ ayak dizden bükülüyken sekilerek 3.2.1 numaralı hanelere devam edilir. Dönüş diğer turlarda yapıldığı gibi tekrarlanarak 1, 2,3’e sekilir. 3 numaralı hanedeyken 4 numaralı haneye çift ayak gelecek şekilde sekilerek çift basılır. Enek sekme ayağı yerde, sağ ayak dizden bükülüyken eğilerek, vücudun her hangi bir kısmı yere gelmeyecek şekilde sağ elle enek alınır. Enek eldeyken sekilerek 6 numaralı haneye sekilir. 7 numaralı haneye sol 8 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde, çift ayak basılır. Sekme ayağı yerde, sağ ayak dizden bükülüyken, Tbaşlangıç alanına sekilerek çıkılır.

4.      T başlangıç çizgisindeyken 4 numaralı haneye enek atılır. Sekme ayağı(sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülüyken sekilerek sol ayak 8 numaralı hanede, sağ ayak 7 numaralı hanede olacak şekilde çift basılır. Sekme ayağı(sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülüyken 6 numaralı haneye sekilir. 6 numaralı haneden 5 numaralı haneye çift ayak gelecek şekilde sekilerek basılır. Sekme ayağı(sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülüyken, 3.2.1.numaralı hanelere sekilir. Dönüş diğer turlarda yapıldığı gibi tekrarlanarak 1.2.3. Hanelere sekilir. 4 numaralı haneye çift ayak basılır. Sekme ayağı(sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülüyken, eğilerek vücudun herhangi bir kısmı yere gelmeyecek şekilde sağ elle eneği alır. Enek eldeyken 6 numaralı haneye sekilir. 7 numaralı haneye sol, 8 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde çift ayak basılır. Sekme ayağı (sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülüyken, Tbaşlangıç alanına sekilerek çıkılır.

3.      T başlangıç çizgisindeyken 3 numaralı haneye enek atılır. Sekme ayağı(sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülüyken sekilerek sol ayak 8 numaralı hanede, sağ ayak 7 numaralı hanede olacak şekilde çift basılır. Sekme ayağı(sol ayak)yerde sağ ayak dizden bükülüyken 6 numaralı haneye sekilir. 6 numaralı haneden, 5 numaralı haneye sol ayak, 4 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde sekilerek çift basılır. Sekme ayağı(sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülüyken sekilerek eneğin bulunduğu 3 numaralı hane atlanarak 2 numaralı haneye sekilir. 2 numaralı haneden 1 numaralı haneye tekrarlanır. Dönüş diğer turlarda olduğu gibi tekrarlanarak 1. ve 2. numaralı hanelere sekilerek gelinir. Eğilerek vücudun herhangi bir kısmı yere gelmeyecek şekilde sağ elle 3 numaralı haneden eneği alır. Enek eldeyken sekilerek 4 numaralı haneye sol ayak, 5 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde sekerek çift basılır. Sekme ayağı(sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülü olacak şekilde 6 numaralı haneye sekilir. 6 numaralı haneden, 7 numaralı haneye sol ayak, 8 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde sekerek çift ayak basılır. Sekme ayağı (sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülüyken T başlangıç alanına sekilerek çıkılır.

2.      T Başlangıç çizgisindeyken 2 numaralı haneye eneği atılır. Sekme ayağı(sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülüyken, sekilerek sol ayak 8 numaralı hanede, sağ ayak 7 numaralı hanede olacak şekilde çift basılır. Sekme ayağı(sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülüyken 6 numaralı haneye sekilir. 6 numaralı haneden, 5 numaralı haneye sol ayak, 4 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde sekilerek çift basılır. Sekme ayağı(sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülüyken 3 numaralı haneye sekilir. 2 numaralı hane sekilerek 1 numaralı haneye atlanır. 180 derece sekme ayağı üzerinde zıplanarak dönüş gerçekleştirilir. Eğilerek enek sağ elle alınır. Sekme ayağı üzerindeyken 2 numaralı haneye basılmadan atlanarak 3 numaralı haneye sekilir. Sol ayak 4, sağ ayak 5 numaralı haneye gelecek şekilde sekilerek çift basılır. Sekme ayağı (sol el) yerde, sağ ayak dizden bükülüyken 6 numaralı haneye sekilerek 7 numaralı haneye sol ayak, 8 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde sekilerek çift basılır. Sekme ayağı yerde sağ ayak dizden bükülüyken Tbaşlangıç alanına sekilerek çıkılır.

1.      T Başlangıç çizgisindeyken 1 numaralı haneye enek atılır.  Sekme ayağı(sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülüyken sekilerek, sol ayak 8 numaralı hanede, sağ ayak 7 numaralı hanede olacak şekilde çift basılır. Sekme ayağı(sol ayak)yerde sağ ayak dizden bükülüyken, 6 numaralı haneye sekilir. 6 numaralı haneden, 5 numaralı haneye sol ayak, 4 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde sekilerek çift basılır. Sekme ayağı(sol ayak)yerde, sağ ayak dizden bükülüyken 3 ve 2 numaralı haneler sekilir. 2 numaralı hanede iken 1 numaralı hanedeki enek alınmak için uzanılır. Vücudun herhangi bir kısmı yere gelmeyecek şekilde sağ elle enek alınır. Sekme ayağı üzerindeyken 180 derecelik dönüş gerçekleştirilir. Enek eldeyken 3 numaralı haneye sekilir. Sol ayak 4, sağ ayak 5 numaralı haneye gelecek şekilde sekilerek çift basılır. Sekme ayağı (sol el) yerde, sağ ayak dizden bükülüyken, 6 numaralı haneye sekilerek 7 numaralı haneye sol ayak, 8 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde sekilerek çift basılır. Sekme ayağı yerde, sağ ayak dizden bükülüyken, Tbaşlangıç alanına sekilerek çıkılır.

Ödüller:
Ödül Töreni: Seksek çizgisinin 1. 2. 3 numaralı haneler üzerinde ödüller verilir. Birinci oyuncu çocuk 1. Numaralı hanede, 2. Olan oyuncu çocuk 2. Numaralı hanede ve 3. Olan oyuncu çocuk 3. Numaralı hanede durur. Ödüller protokol sırasına göre verilir.

 


Bu içeriği paylaş: