| English | Türkçe
> Duyurular > SSF Olağan Genel Kurulu

Kurumsal

SSF Olağan Genel Kurulu
10/02/2018

Seksek Federasyonu Olağan Genel Kurul Duyurusu:

1. SSF Olağan Üstü Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddeleri gereğince 30.12.2017 tarihinde saat 10.00’da Hunat Mahallesi Zigzaklı Sokak Dayı İş Merkezi 9/3 Melikgazi kayseri toplantı salonunda yapılacaktır.

2. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 06.01.2018 tarihinde aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın olağan üstü genel kurul yapılacaktır.

3. Olağan Üstü Genel Kurul Duyuruları www.coskk.org.tr web adreslerinden duyurular yapılacaktır.

4. Genel Kurul Üyelerine duyurulur.

Seksek Federasyonu Olağan Genel Kurul Gündemi:

1.    Yoklama (Delegelerin Kayıt İşlemlerinin Yapılması)

2.    Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3.    Olağan Üstü Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması

4.    Gündemin tek tek okunarak oylanması

5.    Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun 2011-2017 Ocak 2017 dönemi okunması ve müzakeresi ve oylanarak ibrası.

6.    Federasyonumuzun 2011-2017 Ocak 2017 dönemi tahmini bütçesi ile faaliyet programlarının onaylanması ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi ve oylanması.

7.    Federasyona taşınır taşınmaz, mal alımı-satımı ve kiralanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

8.    Oy Pusulalarının oluşturulması için önceden renk tespiti yapılan başkan adaylarının yönetim denetim ve ceza kurulu asil ve yedek üye listelerinin divan başkanlığına verilmesi ile başkan adaylarının pusulalarının listelerinin ilanı.

9.    Başkan adaylarının konuşması

10.  Federasyon başkanı ile yönetim denetim ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ve seçim sonuçlarının açıklanması.

11.  Tüzük de değişikliğin görüşülmesi.

12.  Kulüplerimiz 5 delege belirleyerek yazılı olarak federasyonumuza bildirilmeleri

13.  Dilek ve temenniler.

SSF Yönetim Kurulu


Bu içeriği paylaş: