| English | Türkçe
> baskaninmesajlari > Sevgili Çocuk Severler!

Kurumsal

Sevgili Çocuk Severler!
06/01/2018

Çocuklarımızın Çocukluğa İhtiyacı var.
Hayat her geçen karmaşıklaşmaktadır. Bilim gelişmekte, hayatta ayrıntı, daha da önemli hale gelmektedir. Bu ayrıntıları yakalamak, hizmet alanını genişletmek için acilen tedbirlerin alınmasında yarar vardır. Bunun içinde insanlık neslinin daha donanımlı hale getirilmesi şarttır. Daha donanımlı hale getirmenin yolu ise, özgür ve özgün düşünme kanallarının açık olmasında yatmaktadır. Çocukların hayal kurmalarına, kurdukları hayallerde özgür olmalarına ihtiyaç vardır. Soyut ve somut süreçlerinde sınırlayıcı etkenlerden uzak, kendilerini gerçekleştirmeye temel teşkil edecek oyunlara daha da önem verilmesi yararlı olacaktır. Kurallarını büyüklerin koyduğu, makine ile insanı rakip yaptığı PC vb. oyunlardan ziyade, en büyük rakibin kendi olduğu gerçeğine dayanan oyunlarla çocukları buluşturmak, çocuğun kendini asmasını ve gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Bunun içinde insanlığın geçmişteki tecrübelerini incelemek, bu tecrübeler üzerinden edinilen bilgileri günümüz şartlarında yeniden çocuklarımızın beğenilerine sunmak, önemli bir çalışma olacaktır. Ülke genelinde yapılan araştırmalarda, çocukların kendilerini gerçekleştirme yönünde herhangi bir çalışmaya pek zaman ayıramadıkları, gerek eğitim sistemi, sınavlar vs. yüzünden, gerekse yasam koşulları ve çevre faktöründen sürekli güdüleme esasına göre ve sorumluluğunun üstünde bir eforla geleceğe koşturulduğu tespit edilmektedir. Çıkan sonuca göre bu durumun, sağlıklı ve donanımlı, hayata hazır bir neslin yetişmesinde önemli engeller oluşturduğu görülmektedir. Bunun sonucunda da; sosyolojik, tarihi, ekonomik, kültürel alanlarda boşluklar meydana gelmektedir. Kuşak çatışması toplumumuzun en temel sorunlarından birisi olmuştur. Yaptığımız anketlerde çocuklar arasında, çocukların yaşıtları, ailesi ve komsuları ile vakit geçirmemesi gibi nedenlerden dolayı kaynaşma olmadığı tespit edilmiştir. Ülkemizde şehirleşme çok hızlı gelişmiştir. Köy nüfusu ile şehir nüfusu oranındaki değişimin çok hızlı olması, sosyalleşmede sorunlar yaşatmıştır. Sosyalleşme sorunu çocuklara daha fazla yansımaktadır. Çocuklar sürekli bir yarışçı olarak algılanmış, kendisini gerçekleştirmeye, özgün düşünmeye zemin hazırlanamamıştır. Sonuçta çocuklarımız, yaşadığı topluma yabancılaşmış, kültür zincirinde halka kopmalarına neden olunmuştur. Kültür aktarımındaki halka kırılmaları, çocuklarımızı sadece kendi toplumuna yabancılaşmayı getirmemiştir. Aynı zamanda tarihine de yabancılaştırılan çocuklarımız, bunun sonucunda tarih bilinci, coğrafi sevgi, sosyolojik kavram ve kendi öz benliğinden uzaklaşarak küresel kültürün kıskacına itilmiştir. Çocuklarımızı yabancılaşmadan kurtaracak en temel konu yeniden birbirleri ile buluşturmaktır. Birbirleriyle oynatmaktır. Oynarken örnek yapılanmalar oluşturulmalı, ancak serbest hareket alanları da yapılarak çocukların özgün ve özgür oynaması, düşünmesi ve hayal kurması gibi en temel ihtiyaçları karşılanmalıdır. Televizyon, bilgisayar gibi teknolojik ürünlere, kullanım talimatlarına uygun vakit ayırmalı, edilgen olma zamanları en aza indirgenmelidir. Kültürel halkaların kopmaması için çocuk oyunları alanında çok ciddi derleme çalışması yapılmalı, yapılan derlemelerden, olguların illiyetleri tespit edilmeli, illiyetleri bozulmadan günümüze yeniden uyarlanmalıdır. Bu uyarlamalar günümüz ihtiyacına uygun pazarlama, yaygınlaştırma ve sek törel alan oluşmasına uygun olmalıdır. Popüler olan oyunlarımız önce ülke sporu içinde yaygınlaştırılmalı, ardından dünya spor örgütlenmesi içinde yer alması sağlanmalıdır. Gerek yaz, gerekse kış olimpiyatlarının içine bu çocuk oyunlarımızdan birkaç tanesinin spor branşı olarak girmesini sağlamalıyız. İnsan neslini yetileri çerçevesinde yönlendirerek, rehberlik yapılması çok önemlidir. Özellikle yetenek tespiti ve yönlendirmedeki rehberlik, çocukların başarılı olması yönündeki isabeti artıracaktır. Bunun içinde oyun esnasında çocukların verilerini oluşturarak bilgi bankasının yapılması, rehberlik açısından çok önemlidir. Beden haritalarının bu bilgi bankasından yararlanılarak çıkarılması,  gelecekte çocukların hangi alanda başarılı olacağı noktasında önemli ipuçları verecektir. İşte çocuk oyunları, bu açıdan oldukça önemlidir. Çocuk Oyunlarının yeniden güncelleştirerek oynatılması, çocukların beden haritalarının çıkartılarak yönlendirmenin yapılması, şehirleşme ve sosyalleşmede çocukların unutulmaması, küresel dünyanın kıskacında insan nesli açısından,P çıkış olabilecek bir nesil projesidir.
Oktay YELLIKAYA
ÇOSKK Genel Baskanı


Bu içeriği paylaş: