| English | Türkçe
> Seksek > Fareseksek

Kurumsal

Fareseksek
04/01/2018

GİRİŞ

 

FARE SEKSEKTE TERİMLER

Oynatılma Şekli: Takım ya da Ferdi oynatılır.

Oyun Sahası: Fare Seksek Oyunu çimlerin, pürüzsüz düz beton ya da sertleşmiş toprak yüzeylerde ve brandaya çizilen hanelerin üzerinde sekilerek oynatılan oyundur.

Başlangıç Çizgisi: 1 Numaralı hanenin 10 cm gerisinden 45 santimetrelik çizgidir.

Enek: Mermer taş ya da Meşe ağacından yapılır. Ebatları; 2X10X10 cm’dir. Kenarları dalgalı olur.

Enek Alma Eli: Sekme ayağının zıt elidir. (Sağ ayak sekme ayağı ise enek alma sol eldir.)

Enek Atma Eli: Oyuncu çocuk hanelere istediği eliyle atış yapar.

Seksekte Enek Atma Şekli: Oyuncu vücudunun; eneği atarken başlangıç çizgisinin sonsuz dikey yükseklik ve sonsuz derinlik gerisinde kalma işlemidir.

Enek Alma: Enek eliyle parmaklar yere değmeden eneği alma işlemidir.

Enek Alma Süresi: On saniyedir.

Oyun Yaş Grubu: 04, 05, 06, 07, 08
Sekme: Sekme ayağı ile kalkıp sekme ayağı ile yere düşmektir. Sekme esnasında her iki ayakta havada kalır.

Sekme Ayağı: Müsabaka süresince kullandığı ayağıdır.

Sekmede Ayak Yönü: Sekme ayağı sekme yönündedir.

Sekme süresi: 1, 2, 3, numaralı hanelerde 3 saniye, 4-5, numaralı hanelerde 10 saniye

Fare Seksek’te Sekme: Haneden haneye aynı ayakla kalkıp aynı ayakla düşmektir.

Fare Seksek Hanesi: 1, 2, 3 numaralı haneler 40 cm çapında dairedir. 4 ve 5 numaralı haneler 45-50 cm elips şeklindedir.
Fare Seksek’te Hane Sayısı: 5 tenedir.

Fare Seksek’te Hane Sıralaması: 1, 2, 3, 4-5 şeklindedir.

Tek Haneye Çift Basmak: İki ayağın aynı anda haneye basılması hareketidir.

İki Haneye Çift Basmak: İki ayağın aynı anda yan yana olan hanelere basılması hareketidir.

Ebelenmek: Oyuncu çocuğun oynama hakkını kaybetmesidir.

Müsabaka: Tek set şeklinde oynatılır.

Ebelenme Halleri:

1.      Sekme ve basma esnasında ayakların ikilemesi

2.      Hane çizgisinin ihlali

3.      Vücudun sekme ayağının dışındaki parçasının yere teması.

4.      Eneği alırken oynatmak

5.      Eneğin düşürülmesi, alındıktan sonra el değiştirmesidir.

6.      Sekme ayağı ile enek elinin aynı olmasıdır.

7.      Eneği atarken vücudun başlangıç çizgisini geçmesi durumudur.

8.      Eneğin isabetsiz atılması durumudur.

OYUN

1.      1 Numaralı Haneye enek atılınca sekme ayağı yerde diğer ayak dizden bükülü, 2 ve 3 numaralı haneye sekilir. 4 numaralı haneye sol ayak, 5 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde çift basılır. Ayaklar yerde sabittir. İleri geri hareket edilmez. Ayaklar açık 180 derece dönülür. Sağ ayak 4 numaralı haneye, sol ayak 5 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır. Sekme ayağı yerde, diğer ayak dizden bükülü 3, 2 numaralı hanelere sekilir. 2 numaralı hanede sekme ayağının üzerindeyken enek eliyle uzanılarak yere temas edilmeden enek alınır. Sekme ayağı ile 2 numaralı haneden başlangıç alanına çıkış yapılır.

2.      2 Numaralı haneye enek atılınca sekme ayağı yerde diğer ayak dizden bükülü, 1 numaralı haneye ve oradan 3 numaralı haneye sekilir. 4 numaralı haneye sol ayak, 5 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde çift basılır. Ayaklar yerde sabittir. İleri geri hareket edilmez. Ayaklar açık 180 derece dönülür. Sağ ayak 4 numaralı haneye, sol ayak 5 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır. Sekme ayağı yerde diğer ayak dizden bükülü 3 numaralı haneye sekilir. 3 Numaralı hanede sekme ayağının üzerindeyken enek eliyle uzanılarak yere temas edilmeden enek alınır. Sekme ayağı yerde diğer ayak bükülüyken 1 numaralı haneye ve başlangıç alanına sekilerek çıkış yapılır.

3.      3 Numaralı haneye enek atılınca sekme ayağı yerde diğer ayak dizden bükülü, 1 ve 2 numaralı haneye sekilir. 2 numaralı haneden 4 numaralı haneye sol ayak, 5 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde çift basılır. Ayaklar yerde sabittir. İleri geri hareket edilmez. Ayaklar açık 180 derece dönülür. Sağ ayak 4 numaralı haneye, sol ayak 5 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır. 4 numaralı hanede sekme ayağının üzerindeyken enek eliyle uzanılarak yere temas edilmeden enek alınır. Sekme ayağı yerde diğer ayak dizden bükülüyken 2, 1 numaralı haneler ve başlangıç alanına sekilerek çıkış yapılır.

4.      4 Numaralı haneye enek atılınca sekme ayağı yerde diğer ayak dizden bükülü, 1, 2 ve 3 numaralı haneler sekilir. 5 Numaralı haneye çift basılır. Zıplanarak 180 derece dönülür. Sekme ayağı yerde diğer ayak dizden bükülüyken enek eliyle uzanılarak yere temas edilmeden enek alınır. Sekme ayağıyla 3, 2, 1 numaralı haneler ve başlangıç alanına sekilerek çıkış yapılır.

5.      5 Numaralı haneye enek atılınca sekme ayağı yerde diğer ayak dizden bükülü 1, 2 ve 3 numaralı haneler sekilir. 4 Numaralı haneye çift basılır. Zıplanarak 180 derece dönülür. Sekme ayağı yerde diğer ayak dizden bükülüyken enek eliyle uzanılarak yere temas edilmeden enek alınır. Sekme ayağıyla 3, 2, 1 numaralı haneler ve başlangıç alanına sekilerek çıkış yapılır.

Ödüller:
Ödül Töreni: Seksek çizgisinin 1. 2. 3 numaralı haneler üzerinde ödüller verilir. Birinci oyuncu
çocuk 1. Numaralı hanede, 2. Olan oyuncu çocuk 2. Numaralı hanede ve 3. Olan oyuncu çocuk 3. Numaralı hanede durur. Ödüller protokol sırasına göre verilir.

 

 

 

Oktay YELLİKAYA

SSF Genel Başkanı


Bu içeriği paylaş: