| English | Türkçe
> uctas-dokuztas > Dokuztaş

Kurumsal

Dokuztaş
04/01/2018

Dokuz Taş Oyun Kuralları Bilgisi

Dokuztaş

Dokuztaş Oyun Kuralları bir oyun sırasındaki tüm mümkün durumları içeremeyeceği gibi, tüm yönetimsel soruları da düzenleyemez. Kuralların bir maddesi ile kesin olarak düzenlenemeyen durumlarda, kurallarda anlatılan benzer durumların çalışılmasıyla doğru bir karara varmak mümkün olmalıdır. Kurallar hakemlerin gerekli ustalık, doğru yargılama ve kesin tarafsızlık özelliklerine sahip olduklarını varsayar. Fazla detaylı bir kural hakemi karar özgürlüğünden yoksun bırakır ve probleme adil, mantıklı ve özel etmenler yardımıyla çözüm bulmasını önleyebilir. ÇOSKK tüm 9 Taş oyuncularından ve kulüplerden bu bakış açısını kabul etmelerini rica eder.

Üye Kulüpler daha detaylı kuralları getirmekte şu koşullarla özgürdür:

•     ÇOSKK Resmi Oyun Kuralları ile hiçbir şekilde çelişmemesi

•     Söz konusu kulübün alanı ile sınırlı olması

•  Hiçbir ÇOSKK maçı, şampiyonası veya muhtelif turnuvası için geçerli olmaması.

OYUN KURALLARI

Oyunun Doğası ve Amaçları:

1.   Dokuztaş Oyunu:

Oyunu iki kişi oynar. Her oyuncunun 9 adet taşı olur. Bu taşların çapı 2 cm den geniş olamaz. Taşlar iki renkten yapılır. Kırmızı ve Beyaz taşlar olmak üzere. Oyunun iki safhası vardır. Birinci safha eldeki taşların düşme süreci. İkinci Safha ise yerdeki taşların hareketleri sürecidir.

2.   Dokuztaş oyununda Saha Ölçüsü:

a.      Oyun zemini 40X40 cm dir.

b.      Dış Çizgi; 30X30 cm kenarlara kenar uzunluğuna sahip karedir.

c.       Ortan Çizgi 20X20 cm kenar uzunluğuna sahip karedir.

d.      İç Çizgi: 10X10 cm kenar uzunluğuna sahip karedir.

e.      Tüm çizgiler iç içe olup birbirine olan mesafeler eşit yerleştirilir.

f.        Karelerin tam ortasından çizgiler birbirine bağlanarak üçlü per yapılması ve birbirine geçiş sağlanır.

g.      Zemin Düzgündür. Dış çizgi ile orta çizgi arasında kalan boşluk siyah, orta çizgi ile iç çizgi arasında kalan zemin ÇOSKK kırmızısı, İç çizginin iç kısmı ise ÇOSKK logosu yer alır. Zemin beyazdır.

h.      Çizgi birleşim yerleri 2 cm çapında daire çizilerek taşların konulma yerleri belirlenir.

i.        Oyun Sahası Mermerden ya da ahşaptan yapılır.

 

3.  Oyuna Başlama:

a. Oyuna beyaz taş sahibi oyuncu başlar. Hücum hakkı beyaz taşlara sahip olan oyuncuya aittir.

b. Taş seçimi: Oyunun ilk setinde taş seçimi yapılır. Seti galip olarak bitiren oyuncu çocuk beyaz taşı kullanarak ilk hücumu yapar. Taşlardan birini avucuna alan oyuncu çocuk masanın altına elini uzatarak ellerinden birinin içine koyar. Yumruk tutarak taşı saklar. Yumruğun birinin diğerinden farksız olmasına dikkat eder. Rakip oyuncunun taşın hangi elde olduğunu bilmemesi için elinin üstü yukarıda kalacak şekilde dokuztaş zeminin üstüne uzatır. Rakip oyuncu çocuk;

Ya şundadır

Ya bunda

Keçe

Külah

Şu- nun, Ba-şın-da-dır.

İfadesini kullanarak taşın hangi elde olduğunu tahmin etmeye çalışır. Sayışmanın hangi elde bittiğine bakılmaksızın elin birine dokunarak

Bunda der.

Taşı saklayan oyuncu çocuk avucunu yukarı kaldırarak parmaklarını açar. Taşın hangi elde olduğu görünür. Bilen oyuncu çocuğa seçimi sorulur. Kırmızı ya da beyaz taşları seçen oyuncu çocuk tercihine göre hücum ya da savunma yapar.

c.  Beyaz Taşı kullanacak oyuncu çocuk ilk hamlesinde iki taş düşer. Kırmızı Taşı kullanacak oyuncu çocuk ta ilk hücumunda iki taş düşerek rakibe cevap verir. Ancak bundan sonraki taşlarda her oyuncu bir taş ile hücum ya da savunma yapmak zorundadır. Oyuncu çocuklar hamleyi sırasıyla yapabilir. Herkesin tek hamle yapma hakkı vardır.

4.  Taş Ebelemek:

Oyuncu çocuklardan birisi kendi kullandığı taşları (Kırmızı ya da Beyaz)Dış, Orta ya da İç çizgide veya bu çizgileri birbirine bağlayan doğruda yan yana üçünü dizmesini başarması durumunda rakip oyuncunun bir taşını ebeleyerek oyundan alır.

5.  Rakibi Tuş Etmek:

Oyuncu çocuklardan birisinin rakip oyuncunun taşlarını hareket ettirebileceği yer bırakmaması durumudur. Oyun sahasında taş sayısına bakılmaksızın rakip seti kazanmış demektir.

6.  Taş Hareketleri:

1. Bölüm: Henüz taşlar oyun sahasındaki yerlerine konulmamıştır. Taşlar oyuncu çocukların elindedir. Oyuncu çocuklar ilk hamle de iki sonraki hamlede tek tek taşların hücum ve savunma sıralarına göre sahadaki yerlerine belirledikleri stratejiye göre dizme kısmıdır. Bu süreçte üçtaşın aynı doğruda dizilmesi durumunda rakip oyuncunun sahaya düşülmüş taşlarından birisini ebeleme hakkını edinir.

2. Bölüm: 9 taşın da oyun sahasında yerini almasıyla başlar. Oyuncu çocuk bundan sonraki süreçte sırasına göre taşları aynı doğruda hareket ettirmek zorundadır. Ayrıca taşın hücum ya da savunma hareketini yapabilmesi için taş durak yerlerinde rakip ya da kendi taşının olmaması gerekmektedir. Taşların hareket edebilmesi için aynı doğruda bir sonraki ya da bir önceki taş duraklarının boş olması gerekmektedir. Her taş ancak bir taş durak hareket edebilir.

3. Üçlü peri yapan oyuncu çocuk rakip oyuncunun taşını ebelemek zorundadır. Affetmek oyun kurallarına aykırıdır.

4. Taş yere düştüğü an itibarıyla geri alınamaz. Yeri hamle sırası gelmeden değiştirilemez.

5. Elde taş varsa oyun sahasındaki taşlarla hamle yapılamaz. Oyun sahasındaki taşlarla hamle yapılabilmesi için 9 taşın sahada olması gerekmektedir.

6.  Hamle süresi her oyuncu çocuk için 10 saniyedir.

7.  Taşlara hamle oyun başında hakeme bildireceği elle yapılır. Diğer elle hamle yapılmaz. Oyun boyunca hep aynı el kullanılmak zorundadır.

7.  Müsabaka Kazanmak:

1.  Müsabaka 5 set üzerinden oynatılır. 5 setin 3 alan oyuncu çocuk müsabakayı kazanmış olur.

2.  Setlerin galibiyet şekli; taşları ebeleyerek ya da tuşla olduğu müsabaka cetveline işlenir.

8.   Kusurlu Hareketler:

Sarı Kartla uyarılacak Oyuncu Çocuklar:

1.  Oyun başında belirtilen elin dışındaki elle hücum yapmak.

2.  Oyun sahasına hücum dışında dokunması ancak taşların yerinden hareket etmemesi

3.  Oyun alanının dışında bir yerlere bakmak

4.  Oyun alanında oturduğu yerden kalkmak.

5.  Oyunda 10 saniye içende hamle yapmamak

6.  Oyunla alakalı olmayan şeyleri konuşmak

Sarı +Sarı Kart=Kırmızı Kart:

Sarı kart gerektiren hareketlerin tekrar edilmesi durumudur.

Kırmızı kartla Oyunu Kaybettirecek Davranışlar:

1.   Oyun sahasına çarparak taşların yerlerinin değişmesini sağlamak.

2.   Rakibin hücum hakkını kullanmadan hücumda ya da savunmada bulunmak.

3.  Her hangi birisiyle konuşmak (hakem dâhil)

4.  Sağa sola bakmak ve başkalarından yardım almak.

5.  Elektronik cihaz bulundurmak.

6.  Oyunla ilgili doküman bulundurmak

7.  Hakaret, Tükürmek, rakibe tecavüzkâr davranışta bulunmak

8.  Hakeme karşı tecavüzkâr davranışta bulunmak.

Bu davranışta bulunan oyuncular müsabakayı 5-0 kaybetmiş sayılırlar.

Oyuncu Çocuklar:

(Kız ve erkek oyuncu çocuklar yarışabilir.

Kategori:

4-6       : Kız ve Erkek Oyuncu çocuklar

7-8       : Kız ve Erkek Oyuncu çocuklar

9-10     : Kız ve Erkek Oyuncu çocuklar

11-12   : Kız ve Erkek Oyuncu çocuklar

13-14   : Kız ve Erkek Oyuncu çocuklar

15-16   : Kız ve Erkek Oyuncu çocuklar

17-18   : Kız ve Erkek Oyuncu çocuklar

Oyuncu Çocuk Kıyafeti:

Erkek Oyuncu Çocuklar:

1.   Pantolon (Kumaşta serbest)1

2.   Ayakkabı (Serbest renk ve modelleri bakımından)

3.   Gömlek, kazak, bluz

4.   Ceket (tercihen) ceket yerine kaban, pardösü ya da gocuk giyilemez.

Bayan Oyuncu Çocuklar:

1.  Pantolon ya da etek, etekler Diz üstü olamaz.

2.  Ayakkabı (Serbest renk ve modelleri bakımından)

3.  Gömlek, kazak, bluz

4.  Ceket (tercihen) ceket yerine kaban, pardösü ya da gocuk giyilemez.

Müsabaka Masası:

1.   Yerden Yüksekliği 70 cm’den fazla olamaz. Çocukların boylarına göre daha düşük boyda olabilir.

2.   Her yarışma için en az 50 cm çapında masa olması zorunludur.

3.   Masa zemini iyi tutturulmuş olması gerekir. Kesinlikle masa oynamamalıdır.

4.  Masanın malzemesi ve yerleştirilmesi oyuncu çocuğu tehlikeye düşürecek şekilde olmamalıdır.

Hakemler:

1.   Dokuztaş Hakemi:

a.   Müsabakanın en yetkili hakemidir.

b.   İhtiyaç durumunda düdük çalar.

2.   Müsabaka Cetvel Hakemi

a.   Müsabaka sürelerini tutar.

b.   Müsabaka sonuçlarını cetvele işler.

Hakemlerde Kıyafet:

Bay:

1.  Hakem forması (Yaz kış olmak üzere salonun ısısına göre kollu ya da yarım kol tercih edilebilir.)

2.  Siyah Kumaş Pantolon ütülü olmak zorundadır.

3.  Spor Ayakkabısı (Rengi siyah olması tercihendir.)

Bayan:

1. Hakem Forması: (Yaz kış olmak üzere salonun ısısına göre kollu ya da yarım kol tercih edilebilir.)

2. Siyah Kumaş pantolon ya da etek

3. Spor Ayakkabısı (Rengi siyah olması Tercihendir.)


Bu içeriği paylaş: