| English | Türkçe
> Duyurular > ÇOSKK Genel Kurulu İlanı

Kurumsal

ÇOSKK Genel Kurulu İlanı
10/02/2018

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu Olağan Genel Kurul Duyurusu:

1. ÇOSKK Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddeleri gereğince 25.02.2018 tarihinde saat 10.00’da Hunat Mahallesi Zigzaklı Sokak Dayı İş Merkezi 9/3 Melikgazi kayseri toplantı salonunda yapılacaktır.

2. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 04.03.2018 tarihinde aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın olağan üstü genel kurul yapılacaktır.

3. Olağan Üstü Genel Kurul Duyuruları www.coskk.org.tr web adreslerinden duyurular yapılacaktır.

4. Genel Kurul Üyelerine duyurulur.

ÇOSKK Olağan Genel Kurul Gündemi:

1.      Yoklama (Delegelerin Kayıt İşlemlerinin Yapılması)

2.      Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3.      Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması

4.      Gündemin tek tek okunarak oylanması

5.      Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun 2015-2018 Ocak 2017 dönemi okunması ve müzakeresi ve oylanarak ibrası.

6.      Konfederasyonumuzun 2015-2018 dönemi tahmini bütçesi ile faaliyet programlarının onaylanması ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi ve oylanması.

7.      Federasyona taşınır taşınmaz, mal alımı-satımı ve kiralanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

8.      Oy Pusulalarının oluşturulması için önceden renk tespiti yapılan başkan adaylarının yönetim denetim ve ceza kurulu asil ve yedek üye listelerinin divan başkanlığına verilmesi ile başkan adaylarının pusulalarının listelerinin ilanı.

9.      Başkan adaylarının konuşması

10.  Federasyon başkanı ile yönetim denetim ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ve seçim sonuçlarının açıklanması.

11.  Kulüplerimiz 5 delege belirleyerek yazılı olarak federasyonumuza bildirilmeleri

12.  Dilek ve temenniler.

ÇOSKK Yönetim Kurulu


Bu içeriği paylaş: